This project is read-only.
1
Vote

Please write instruction how to checkin/check out code for Android /iOS developers to join this project

description

Hi Hà,
 
Em giúp anh viết hướng dẫn vắn tắt cách vào trang CodePlex này. Với Huy Android và Hưng IOS anh nghĩ họ có thể dùng SubVersion. Em add user của họ và phân quyền. Kiểm tra xem họ có vào được không nhé.
 
Thanks
Cường

comments

nguyenhoangha wrote Oct 5, 2011 at 5:34 AM

Em đã invite nhưng 2 bạn này chưa thông báo account codeplex.

wrote Feb 13, 2013 at 3:20 AM

wrote Nov 28 at 6:47 AM